Udruga “Svijet kvalitete”

Projekt
Sadržajnija starost

PARTNERI NA PROJEKTU

CILJ PROJEKTA

Glavni cilj projekta je omogućiti razvoj socijalnih usluga namijenjenih umirovljenicima u svrhu povećanja kvalitete života i aktivnog starenja na području Šibensko-kninske županije.