JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE
Projekt „Svijet potpore III“, SF.3.4.11.01.0045

Javni poziv za uključenje korisnika: osoba starijih od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom (18 i više godina) u projekt „Svijet potpore III“, SF.3.4.11.01.0045 na području Šibensko-kninske županije

Projekt provodi Udruga „Svijet kvalitete“ u partnerstvu s Gradom Šibenikom u sklopu poziva Zaželi – prevencija institucionalizacije. Ukupna vrijednost projekta je 891.000,00 EUR. Projekt će se provoditi u razdoblju od 36 mjeseci (22.4.2024.-22.4.2027.). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus.

Ciljevi ovog projekta je povećanje socijalne uključenosti te prevencija institucionalizacije ranjivih skupina na području Šibensko-kninske županije (Gradovi: Šibenik, Knin, Drniš, Skradin, Vodice i Općine: Bilice, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Murter-Kornati, Pirovac, Primošten, Promina, Rogoznica, Ružić, Tisno, Tribunj i Unešić) osiguravajući dugotrajnu skrb u svakodnevnom životu starijim osobama od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) uz isporuku mjesečnih paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:

1. osobe starije od 65 godina
2. odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina).

Za pripremu i plan provedbe projektnih aktivnosti te zbog propisanih uvjeta programa Zaželi potrebno je ustanoviti koliko zainteresiranih korisnika, osoba u potrebi ispunjava uvjete natječaja stoga molimo sve zainteresirane osobe s područja Šibensko-kninske županije da se prijave na ovaj Poziv ukoliko žele biti korisnici projekta „Svijet potpore III“.

Za uključenje u projekt svi zainteresirani kandidati/budući korisnici projekta moraju ispunjavati slijedeće propisane uvjete:

Osobe starije od 65 godina:

 – koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:

⦁ za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta,

⦁ za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta,

⦁ za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta,

• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini, kandidati/ osobe starije od 65 godina uz prijavu su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

• Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i

• Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža i

• Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (osigurava nositelj projekta) i

• Potvrda/izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (osigurava nositelj projekta).

Iznos Prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža dostupno na linku
https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313 („Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu mirovinskog osiguranja“, redak „Prosječna starosna mirovina prema ZOMO-u s mirovinskim stažem od 40 i više godina“ u dijelu tablice bez međunarodnih ugovora).

Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina):

 – koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i:

⦁ koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja,

⦁ koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent,

⦁ čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini, kandidati/odrasle osobe s invaliditetom uz prijavu su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

• Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i

• Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (osigurava nositelj projekta) i

• Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti i

• Potvrda/izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da pripadnik ciljne skupine ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj (osigurava nositelj projekta).

Molimo sve zainteresirane za uključivanje u projekt kao korisnika, da se jave na 022/ 200-280 ili osobno na adresu: Braće Polića 3, 22 000 Šibenik kako bi se u razgovoru utvrdilo ispunjava li osoba uvjete za uključivanje u projekt te kako bi se utvrdio broj zainteresiranih korisnika.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge „Svijet kvalitete“.