RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU U SKLOPU PROJEKTA “SVIJET POTPORE 2”

Šibenik, 15.03.2023.

Radno mjesto

Mjesto rada: ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 2

Vrsta zaposlenja:

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Natječaj vrijedi od: 15.03.2023.

Natječaj vrijedi do: 23.03.2023.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projekt „Svijet potpore 2“,

UP.02.1.1.16.0280 – u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ UP.02.1.1.16

Projekt: Svijet potpore II, UP.02.1.1.16.0280 

Naziv i sjedište poslodavca: Udruga Svijet kvalitete, Braće Polića 3, 22 000 Šibenik

Naziv radnog mjesta: radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Svijet potpore II“

Broj traženih radnika: 2

Razina obrazovanja: Osobe bez završene osnovne škole, završena osnovna škola niži razredi, završena osnovna škola, srednja škola3 godine, srednja škola 4 godine

Vrsta zaposlenja: određeno (2 mjeseca)

Uvjeti radnog mjesta: terenski rad

Vozački ispit: nije uvjet

Radno vrijeme: puno radno vrijeme (praznici, subota i nedjelja su neradni)

Mjesto rada: Grad Šibenik
 

Ukoliko bude potrebno uži izbor kandidata proći će razgovor s poslodavcem.

Napomena: Natječaj je otvoren od 15.03.2023. do 23.03.2023. godine.

Napomene vezane za predavanje zamolbe:

Zamolbu sa dokumentacijom slati na email:  dskarica5@gmail.com ili poštom na adresu:

Udruga Svijet kvalitete

Braće Polića 3

22 000 Šibenik

S naznakom: „Radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju“

Zamolba treba sadržavati: 

 • zamolba,
 • životopis,
 • uvjerenje o završenom obrazovanju,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih  i Potvrdi o mirovinskom stažu
 • preslika osobne iskaznice,
 • potvrda o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je kandidat ranjive skupine).

Ciljane skupine (uvjeti za prijam u radni odnos):

– nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Napomena: prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama

 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica;
 • Osobe s invaliditetom- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima;
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja;
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP;
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji;
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama;
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju;
 • Pripadnice romske nacionalne manjine- izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini;
 • Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrde pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Poslodavac

Poslodavac: UDRUGA ‘SVIJET KVALITETE’

Kontakt:

 • pisana zamolba: Braće Polića 3, 22 000 Šibenik, Udruga Svijet kvalitete
 • e-mailom: dskarica5@gmail.com

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=131402828