Projekt
"PERO"

Program edukacije, resocijalizacije i oznaživanja – reintegracija počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: PERO – Program edukacije, resocijalizacije i oznaživanja – reintegracija počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

Nositelj projekta: Udruga ”Svijet kvalitete”

Ukupna vrijednost projekta: 1.086.058,22

Trajanje projekta: 07.mj 2019. – 07.mj 2021.

 

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta je odgovoriti na potrebe počinitelja kaznenih djela kroz razvoj i pružanje inovativnih socijalnih usluga u obliku PERO – programa edukacije, resocijalizacije i osnaživanja te aktivnostima za povećanje zapošljavanja na tržištu rada s ciljem učinkovite resocijalizacije i integracije počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu i unapređenjem kapaciteta i suradnji organizacija civilnog društva s ustanovama u sustavu socijalne skrbi.
U projekt su uključene CILJNE SKUPINE:
SO 408 – 1 organizacija civilnog društva i 1 ustanova u sustavu socijalne skrbi
20 – počinitelja kaznenih djela koji sudjeluju u projektnim aktivnostima
3 – stručnjaka koji sudjeluju u projektnim aktivnostima
Provedbom projekta konzorcijski tim razvija niz kompetencija i stručnih znanja u razvoju i provedbi PERO programa, uz pružanje aktivnosti korištenja slobodnog vremena i financiranjem doškolovanja i prekvalifikacija počinitelja kaznenih djela, koja im nisu bila omogućena uslijed niza životnih događaja , pri izvršenju kazni i općenito uslijed nedostatka financijskih sredstava.
Očekivani rezultati i dugoročni učinci projekta jesu:
⦁ Učinkovita resocijalizacija i reintegracija počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu
⦁ Veća zaposlenost ranjivih skupina
⦁ Bolja i kvalitetnija radna snaga s razvijenim stručnim znanjima i vještinama
⦁ Primjena programa PERO na nove polaznike
⦁ Šira društvena zajednica , u vidu pružanja kvalitetnih usluga te smanjenja stope nezaposlenosti

MODULI PROJEKTA:

⦁ MODUL UBLAŽAVANJE STRESA I OPUŠTANJA
⦁ Aktivnosti ovog dijela programa nude ključnu vanjsku i unutarnju transformaciju ponašanja korisnika na temelju koje će kreirati djelotvornost svog života.

⦁ MODUL RADIONICA SOCIJALNIH VJEŠTINA
⦁ Radionica će svojim sadržajem, metodama i aktivnostima pomoći korisnicima da djelotvornije vode brigu o svom životu i da steknu steknu znanja i vještine koje će im pomoći da uspostave bolje odnose sa sebi bliskim i važnim osobama te bolje razumiju sebe i svoje ponašanje
⦁ MODUL USPJEŠNA POTRAGA ZA POSLOM
⦁ Sastoji je od tri radionice kojima bi se trebali obraditi osnovni savjetodavni sadržaji. Na kraju radionice osoba bi trebala postati kompetentan akter u traženju posla.
⦁ MODUL POČETAK JE IDEJA
⦁ Sastoji se od četiri radionice. Prva radionica nosi naziv Osnove poduzetništva. Tijekom druge radionice polaznik upoznaje sebe, tijekom treće upoznaje svijet poduzetništva, a cilj četvrte je nalaženje efikasne mjere i najkvalitetnije kombinacije karakteristike budućeg poduzetnika i svijeta poduzetništva.

OČEKIVAN REZULTAT PROJEKTA:

Svrha projekta je odgovoriti na potreba počinitelja kaznienih djela kroz razvoj i pružanja inovativnih socijalnih uslugau obliku PERO – program edukacije, resocijalizacije i osnaživanja te aktivnostima za povećanje zapošljivosti na tržištu rada s ciljem učinkovite resocijalizacije i integracije počinitelja kaznenih djela i društvenu zajednicu i unapređenjem kapaciteta i suradnji organizacija civilnog društva s ustanovama u sustavu socijalne skrbi.

Sadržaj internetske podstranice isključiva je odgovornost Udruge Svijet kvalitete