Međugeneracijska solidarnost

Objavljeno: 30.09.2022.

Demografska tranzicija i povećani životni vijek koji se događa diljem svijeta znači da mnogi odrasli žive dulje i samim time dulje mogu dijeliti znanje i resurse s mlađim generacijama. Duži životni vijek također podrazumijeva da će se razlika u godinama između mladih i starih nesumnjivo povećavati, a jačanje solidarnosti putem pravičnosti i uzajamnosti među generacijama nije samo vrlo poželjno, već je i životno važno. Potrebe starijih osoba su: obrazovati, odgajati, poučavati, prenositi kulturu, običaje, vrijednosti, doživljavati, nadići, ostaviti u naslijeđe. Potrebe mladih ljudi su: brinuti se o njima, steći obrazovanje, izgraditi kulturni identitet, imati pozitivne uzore, učiti o prošlosti. Zdravo društvo je ono koje integrira svoje generacije, koje žive zajedno i pomažu jedni drugima.
Međugeneracijska solidarnost je važan čimbenik. Stariji ljudi mlađim generacijama mogu prenijeti svoja iskustva, znanja, mudrosti, vještine i materijalne vrijednosti. Mlađe generacije su informatički pismene i mogu starije ljude podučiti kako koristiti modernu tehnologiju i, također, mladi ljudi imaju energiju i entuzijazam koje mogu prenijeti starijim ljudima. Mogu se družiti s njima u rekreativnim aktivnostima poput plesa, šetnje ili kartanja. Samim time, razbijaju se predrasude i barijere između generacija gdje se uz druženja zbližavaju. Ovakvom suradnjom starijim osobama osigurava se socijalna uključenost što im koristi i za psihičko i za fizičko zdravlje. Vrijednost međugeneracijske solidarnosti očituje se u tome da generacije imaju pozitivan stav prema drugima te da ne postoji konsenzus na putu prema naprijed, a predstavlja i mehanizam za podržavanje obostrano korisne razmjene između generacija.
Međugeneracijska solidarnost traži suradnju, integraciju i razmjenu među ljudima različitih generacija. Uključuje razmjenu iskustava, vještina i znanja. Da bi se društva prilagodila fenomenu starenja svoje populacije potrebna je volja i kreativnost njihovih članova za rješavanje nastalih problema.
U sklopu projekta „Sadržajnija starost“ provode se aktivnosti putem kojih se osnažuje suradnja starijih osoba i njihovih mlađih sugrađana na obostranu korist i zadovoljstvo.