Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Svijet potpore II” kojeg provodi udruga Svijet kvalitete u sklopu poziva Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III.

hiring, recruitment, career-2575036.jpg

Šibenik, 15. 11. 2022.

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBII OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU U SKLOPU PROJEKTA„SVIJET POTPORE II“

Radno mjesto
Mjesto rada:
 – ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
 – 12
Vrsta zaposlenja:
 – Na određeno; novootvoreni poslovi
 – mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
 – Puno radno vrijeme
Način rada:
 – Smjena – prijepodne
Smještaj:
 – Nema smještaja
Naknada za prijevoz:
 – Bez naknade
Natječaj vrijedi od:
 – 15.11.2022.
Natječaj vrijedi do:
 – 28.11.2022.
Uvjeti na radnom mjestu:
 – Terenski rad

Posloprimac
Razina obrazovanja:
 – Osnovna škola niži razredi
 – Završena osnovna škola
 – Srednja škola 3 godine
 – Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
 – Nije važno

Ostale informacije:
 – Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projekt „Svijet potpore II“,
 – UP.02.1.1.16.0280 – u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ UP.02.1.1.16
 – Projekt: Svijet potpore II, UP.02.1.1.16.0280
 – Mjesto rada: Šibenik, Vrpolje, Dubrava, Ražine, Perković, Podlukovnik, otok Zlarin i otok Žirije
Rezultati natječaja:
 – Oglasna ploča u prostorijama Udruge Svijet kvalitete, Braće Polića 3, 22 000 Šibenik

Ukoliko bude potrebno uži izbor kandidata proći će razgovor s poslodavcem.

Zamolba treba sadržavati:
 – Zamolba
 – Životopis,
 – uvjerenje o završenom obrazovanju,
 – potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih,
 – Potvrdi o mirovinskom stažu,
– preslika osobne iskaznice,
– potvrda o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je kandidat ranjive skupine).

 Razina obrazovanja:
– Bez završene osnovne škole
– Osnovna škola niži razredi
 – Završena osnovna škola
 – Srednja škola 3 godine
 – Srednja škola 4 godine

Ciljane skupine (uvjeti za prijam u radni odnos):
– nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Napomena: prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama koje su definirane člankom 8.1.1. Posebnih uvjeta Ugovora a to su:
 – Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica;
 – Osobe s invaliditetom- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ilipotvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;
 – Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtavatrgovanja ljudima;
 – Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupinežrtava obiteljskog nasilja;
 – Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP;
 – Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji;
 – Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama;
 – Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju;
 – Pripadnice romske nacionalne manjine- izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini;
 – Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrde pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Poslodavac:
UDRUGA ‘SVIJET KVALITETE’
Kontakt – pisana zamolba: 

Udruga Svijet kvalitete, Braće Polića 3, 22 000 Šibenik