JAVNI POZIV ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU “SVIJET POTPORE II” KOJEG PROVODI UDRUGA SVIJET KVALITETE U SKLOPU POZIVA ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA-FAZA III. – 2

hiring, recruitment, career-2575036.jpg

Šibenik, 05. 12. 2022.

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU U SKLOPU PROJEKTA "SVIJET POTPORE 2"

Radno mjesto

 ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA


 4


 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 Bez naknade


 5.12.2022.


 13.12.2022.


 Terenski rad


Posloprimac

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projekt „Svijet potpore 2“,

UP.02.1.1.16.0280 – u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ UP.02.1.1.16

Projekt: Svijet potpore II, UP.02.1.1.16.0280 

 Mjesto rada: Šibenik, Vrpolje, Dubrava, Ražine, Perković, Podlukovnik, otok Zlarin i otok Žirije 

Naziv i sjedište poslodavca: Udruga Svijet kvalitete, Braće Polića 3, 22 000 Šibenik

Naziv radnog mjesta: radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Svijet potpore II“

Broj traženih radnika: 4

Zamolba treba sadržavati: 

 • Zamolba,
 • Životopis,
 • uvjerenje o završenom obrazovanju,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih,  
 • Potvrdi o mirovinskom stažu,
 • preslika osobne iskaznice,
 • potvrda o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je kandidat ranjive skupine).

Ciljane skupine (uvjeti za prijam u radni odnos):

– nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Razina obrazovanja: bez završene osnovne škole, završena osnovna škola niži razredi, završena osnovna škola, srednja škola 3 godine i srednja škola 4 godine

Napomena: prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama koje su definirane člankom 8.1.1. Posebnih uvjeta Ugovora a to su: 

 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica;
 • Osobe s invaliditetom- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima;
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja;
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP;
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji;
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama;
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju;
 • Pripadnice romske nacionalne manjine- izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini;
 • Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrde pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Poslodavac

 UDRUGA ‘SVIJET KVALITETE’