Analiza anketnog upitnika o kvaliteti života umirovljenika u gradu Šibeniku i okolici

Objavljeno: 12.03.2021.

Anketno istraživanje provedeno je u siječnju 2021. godine. Istraživanje je provedeno anonimno, a ispitanici su upoznati sa svrhom istraživanja kao i samim projektom „Sadržajnija starost“, UP.04.2.1.09.0060.
Cilj provedenog istraživanja bio je istražiti potrebe i mišljenja umirovljenika na području grada Šibenika i okolice na temu unapređenja kvalitete života umirovljenika. Provedbom istraživanja promovira se projekt „Sadržajnija starost“ koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Anketnim upitnikom nastojala se ispitati kvaliteta života umirovljenika na području grada Šibenika i okolice.

Provođenjem i analizom anketnih upitnika postignut je jedan od ciljeva projekta „Sadržajnija starost“ koji glasi: ispitivanje kvalitete života umirovljenika na području grada Šibenika i okolice. Analizom upitnika utvrđeno je činjenično stanje o kvaliteti života osoba starije životne dobi, njihovim aktivnostima i stvarnim potrebama i preferencijama. Anketnim istraživanjem prikupljeni su stavovi i mišljenja ukupno 183 osobe (33 osobe su anketi pristupile putem web stranice udruge i Facebook stranice, dok ih je 150 anketu ispunilo u prostorijama udruge, na radionicama i aktivnostima, te na info pultovima).
Analizom općih podataka (spol, dob, mjesto stanovanja), zaključeno je da su u upitniku prisustvovali u većem postotku muškarci (50,8%), da je prosječna dob ispitanika između 66 i 75 godina te da je većina iz okolice grada Šibenika (51,4%). Uspostavljanjem većeg broja aktivnosti za ovu dobnu skupinu trebamo omogućiti uvjete za bogatiji društveni i kulturni život i samim time steći preduvjete za poboljšanje opće kvalitete života.
Ispitanici smatraju da u Šibeniku i okolici nema dovoljno aktivnosti za osobe starije životne dobi, a veliki dio njih je indiferentan na trenutnu ponudu aktivnosti. Uz to, većina ni ne sudjeluje na već postojećim aktivnostima namijenjenim osobama starije životne dobi. Oni koji sudjeluju na aktivnostima su većinom neutralnog mišljenja o istima. Također, kapacitete smatraju nedostatnim i mišljenja su da im se treba osigurati veći broj prostorija od postojećih kako bi u njima provodili razne aktivnosti, poput društvenih večeri, kartaških igara, plesnih večeri i sl.


Nadalje, navode nedovoljan broj organiziranih izleta i vremena provedenog u prirodi, kao i nedostatak različitih aktivnosti za umirovljenike.
Iz ankete saznajemo da su ispitanici nedovoljno upoznati sa radom udruga i projektima koji su namijenjeni upravo njihovoj dobnoj skupini i smatramo da bi više sredstava trebalo uložiti u pravovremeno obavještavanje o aktivnostima koje se provode i u kojima bi mogli sudjelovati i na taj način imati sadržajniju starost kakvu i zaslužuju.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Udruge “Svijet kvalitete”.