Aktivnosti u starijoj životnoj dobi – volontiranje

Objavljeno: 29.09.2022.

Starenje stanovništva je negativan demografski trend koji pogađa mnoge zemlje diljem svijeta. Udio osoba starijih od 65 godina u konstantnom je porastu. Posljednjih nekoliko desetljeća volontiranje starijih osoba postaje značajan oblik aktivnog starenja i način borbe protiv socijalne isključenosti koja je nerijetko rizik za ovu dobnu skupinu. Stariji ljudi danas su boljeg zdravlja, žive dulje te imaju više mogućnosti no što su imali njihovi prethodnici.
Za razvoj volonterstva u starijoj dobi potrebno je promicati volontiranje u ranijim fazama života, ali i među mladima kroz obrazovne programe i aktivnosti. Važno je jačati svijest o važnosti volontiranja i promicati njegove pozitivne aspekte. Konkretno, promicanjem pozitivnih stavova u društvu o starijim osobama i njihovim uključivanjem u volonterske aktivnosti prevenira se njihova socijalna isključenost i potiče se njihovo aktivno sudjelovanje u životu zajednice. Motivacija starijih volontera proizlazi iz želje za napretkom, osobnim zadovoljstvom te iz altruizma, odnosno želje za pomaganjem. Oni su osobita skupina volontera koja može mnogo ponuditi, čije karakteristike valja uočiti te im omogućiti da iskoriste svoje potencijale kroz odabrane volonterske aktivnosti. Važno je povećati vidljivost i prepoznatljivost vrijednosti volonterskoga rada putem medija, uz naglasak na promociji primjera dobre prakse, te razvijati i osmisliti kvalitetne volonterske programe koji će odgovarati različitim motivacijama i interesima raznih kategorija stanovništva.
U sklopu projekta „Sadržajnija starost“ angažirano je dvoje volontera koji pomažu kod provedbe projektnih aktivnosti. Do kraja provedbe odradit će cca. 450 volonterskih sati.